ภาพกิจกรรม

ปี 2555
>> กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2555 (21 มิ.ย. 2555)
>> โครงการพุทธธรรมนำชีวิตต้านภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษามหาราชาที่ห้องประชุมอำเภอเมืองลพบุรีโดยมีนายอานนท์ ศรีรัตน์นายอำเภอเมืองลพบุรีเป็นประธานเปิดการอบรม
(8 มิ.ย. 2555)
>> โรงเรียนพระนารายณ์ ลพบุรี โดยรองผู้อำนวยการเอนก  สนามทอง และหมวดพลานามัย นำนักเรียน ม.2 และนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชาฯ ณ เทศบาลตำบลท่าศาลา ลพบุรี (4 มิ.ย. 2555)
>> กิจกรรม พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชาฯ ที่เทศบาลตำบลท่าศาลา ลพบุรี (4 มิ.ย. 2555)
>> กิจกรรมวันเด็ก'55 (14 มกราคม 55 ถ่ายที่สนามกีฬาพระราเมศวร ลพบุรี)
>> ส่งความสุข ตำรวจจราจรหน้าโรงเรียน
>> สุขกันเถอะเรา (6 มกราคม 2555)
>> สังสรรค์ร้อยใจสู่วันใหม่ (6 มกราคม 2555)

ปี 2554
>> โครงการเสริมสร้างเครือข่าย/องค์กรภาคเอกชน (ศอ.ปส.ย.) ในพื้นที่ภาค 1 จังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมสมบุญ บุญมาก สพป.ลพบุรี เขต 1  ....จัดโดย สำนักงาน ปปส.ภาค1 ร่วมกับ สพป.ลพบุรี เขต 1 (29-30 มิ.ย.54) >> โครงการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2554 ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี    ณ วัดเขาวงกฏ ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี (21-22 มิ.ย.54)
>> ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.ต้น-ม.ปลาย ปีการศึกษา 1/2554 (11 มิ.54)

>> ประชุมสภานักเรียน ปีการศึกษา 1/2554 (26 พ.ค.54)
>> ปฏิบัติหน้าที่สารวัตรนักเรียน (24 พ.ค.54)
>> ประชุมคณะกรรมการสารวัตรนักเรียน (2 พ.ค.54)
>> โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่บุคลากร ร.ร.พระนารายณ์ (4 เม.ย.54)
>> รับโล่ห์ จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมแห่งประเทศไทย (15-18 ก.พ.54) >> ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคคล (3 ก.พ.54)
>> ประชุมที่จังหวัดขอนแก่น  (14 ม.ค. 54)

ค้นหาบล็อกนี้